සංගීත ක්ෂේත්‍රය නියෝජනය කරමින් ලංකාවේ ප්‍රසංග වේදිකාවේ කාලයක් නැතුවම බැරි චරිතයක් වෙලා හිටපු හෙක්ටර් ඩයස් ඔන්න ටිකක් වෙනස් විදිහේ වැඩක් කරලා තිබුනා. මේ වෙද්දී තමන්ගේම කියලා ජනප්‍රිය සංගීත කණ්ඩායමක් මෙහෙයවන හෙක්ටර් ඩයස්ගේ බොහොම අපූරු ඡායාරූප පෙළක් අන්තර්ජාලයට එකතු වෙලා තිබුනා.

හිටිහැටියේම එළියට ආපු මේ අලුත් පින්තූර එකතුවට හැමෝගෙම ලොකු ආකර්ශනයක් ලැබිලා තිබුනා. වෙනදා ඔබට දැක පුරුදු හෙක්ටර් ඩයස් වෙනුවට දැන් ඉන්න හෙක්ටර් ගැන ඔබේ අදහස මොන වගේද කියලා කියන්න කලින් මේ පින්තූර ටික පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ.

හෙක්ටර් ඩයසගේ පින්තුර එකතුව බලලා ඔයාලගේ අදහස් අපෙත් එක්ක බෙදාගන්නත් අමතක කරන්න එපා

# 01.

#02.

#03.

#04.

#05.

#06.

#07.

#08.

#09.

#10.

#11.

#12.

#13.

#14.

#15.

#16.

#17.

#18.

#19.

#20.

#21.

#22.

#23.

#24.

#25.