ළමා වියේදී කිරිපිටි ලබා දීම හේතුවෙන් ඇදුම, විවිධ ආසාදන තත්ත්ව, ආසාත්මිකතා, දියවැඩියාව, අධික රුධිර පීඩනය, බුද්ධි මට්ටම අඩුවීම, ආහාර දිරවීමේ අපහසුතා වැනි රෝග රාශියකට දරුවන් ගොදුරු වීමේ අවදානමක් පවතින බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල් ශාඛාවේ ලේකම් වෛද්‍ය දුමින්ද ඉන්ද්‍ර කාන්ත මහතා පවසයි ඒ මහතා එලෙස සදහන් කලේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය හා රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමය ඒකාබද්ධව සංවිධානය කළ ආනයනික කිරි පිටි පරිභෝජනයෙන් සිදුවන සෞඛ්‍ය උවදුර පිළිබදව ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ දීප ව්‍යාප්ත වැඩසටහනට සමගාමීව පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික් මහ රෝහලේදී පසුගියදා (20) පැවැති ජනතාව හා කාර්යය මණ්ඩලය දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනකදීය.

එහිදී වැඩිදුරටත් අදහසු දැක්වූ වෛද්‍ය දුමින්ද මහතා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මූලිකත්වය යටතේ wms ලංකාවේ රජයේරෝහල්වල ජාතික ව්‍යාපාරයක් දියත්ඒ කිරිපිටි භාවිතයෙන් අපට සිදුවන wයහපත් ප්‍රතිඵල පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීමසදහා මෙහි අරමුණ තමයි ළමයින්ට හා වැඩිහිටියන්ට සිදුවන සෞඛ්‍ය හානිය සහ ආර් ථික හානිය සහ අනෙකුත් බලපෑම් පිළි පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීම මෙහිදී කිරි පිටි භාවිතයේ අහිතකර ප්‍රතිඵල පිළිබඳව අත් පත්‍රිකා ජනතාව බෙදාදීම, අහිතකර හා අනවශ්‍ය ලෙස මුදල් භාවිතයපිළිබඳව වීඩියෝ දර් ශන පෙන්වීම හා කුඩා කණ්ඩායම් වශයෙන් දැනුවත් කිරීම ආදිය සිදු කළා සමන් බදුල්ලලහ පිටිය. අනුරාධ විශ්වනාත්.