අඩු වියදම් ගල් අගුරු බලාගාර වලට එරෙහිව ඩිසල් මාපියාව ක්‍රියාත්මකවී ඇතිබව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සභාපති විජිත හේරත් මහතා පවසනවා ගල් අගුරු බලාගාර පිලිබදව පලකරන සමහර කරුණු සත්‍ය නොවෙයි අසල් වැසි ඉන්දියාවේ විදුලිය අවශ්‍යතාවයෙන් 80% නිෂ්පාදනයකරන්නේ ගල් අගුරු බලාගාරවලින් පුනර්ජනනීය බලශක්තිය මෙන්ම පරිසරය රැකගැනීම අවශ්‍යයයි ද නොරොච්චෝලේ බලාගාරය නිසා පැනනැගී ඇති පාරසරික ගැටළු තාක්‍ෂණය මගින් නිවැරැදිකිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකරනවා වසරකට විදුලිය ඒකක බිලියන 66 ක් නිපදවනවා එක ඒකකයක නිෂ්පාදන වියදම රුපියලකින් අඩුකලොත් රටට

බිලියන 66 ක මුදලක් ඉතිරි වනවා යයිද පැවසූ සභාපතිවරයා කිසිම ලෙසකින් විදුලි කප්පාදුවක් හෝ මිල වැඩිවීමක් සිදුනොවන බවද ප්‍රකාශ කළේය සභාපතිවරයා මෙම අදහස් ප්‍රකාශකලේ දාගොන්න ධනමුතු උත්සව ශාලාවේදී 17 දින පැවති මාර්ගගත online billing syestem විදුලිබිල් සැකසුම් ක්‍රමය මගින් විදුලි බිල්පත සැකසීමේ සමාරම්භක උත්සවයට එක්වෙමින් මනුකියවන්නා විසින් මනුකියවිම සිදුකරන අවස්ථාවේම අන්තර්ජාලය ඔස්සේ බිල්පත් මධ්‍යස්ථානය සමග ජාල ගතවී විදුලි පාරිභෝගිකයාගේ ගිණුම එම මොහොතේම යාවත්කාලීන වීම මෙම යෙදවුම මගින් සිදුවේ. කිසිදු අතිරේඛ වියදමක් නොදරා මෙම මෘදුකාංගය විදුලිබල මණ්ඩලයේ තොරතුරු තාක්‍ෂණ අංශය විසින් සකස්කර විශාල විදේශීය විනිමය ප්‍රමාණයක් රටට ඉතිරිකර දුන්බවද සභාපතිවරයා සදහන් කළේය නායකත්වයේ නොහැකියාවන් නිසා පැවති රජය විසින් 2014 න් පසු කිසිදු බලාගාරයක් ජනන සැලසුම අනුව ආරම්භ නොකළ බවද ජනන සැලැස්ම අනුව නවවිදුලි බලාගාර කඩිනමින් ආරම්භ කිරීමට ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ ජනාධිපතිවරයාගේ නව රජය ගෙන ඇති තීරණය ක්‍රියාත්මක කර අඩුවියදමින් විදුලිය නිපදවීමට පියවර ගනුලබන බවද සභාපතිවරයා පැවසුවා බර්ටි වීරසිංහ කටාන