අර්ධ නාගරික හෝ ග්‍රාමීය පරිසරයක දිවි ගෙවන්න හිතන සහ තරමක් ඉඩකඩ සහිත ඉඩමකුත් හිමි බොහෝ පිරිසකගේ නිවාස අවශ්‍යතාව වෙන්නේ අඩුම වියදමකින් පහසුවෙන් තනා ගත හැකි සරල සුන්දර නිවෙසක් ඉතින් නිතරම තරමක් නාගරික කුඩා ඉඩම්වලට ගැළපෙන සැලසුම් ඉදිරිපත් කරන අපි අද කතා කරන්නේ එවැනි ඉඩමකට වඩාත් ගැළපෙන නිවෙසක් ගැනයි ඉතා සරල නමුත් ආකර්ෂණීය වහලයකින් හැඩවෙන මේ නිවෙස වාහන නැවතුම් අංගණයක් (Car Port) හා ඉදිරි පස වැරැන්ඩාවකින් (Verandah) යුක්තයි එම කොටස හා වහලය නිවෙසේ පෙනුම වැඩි කරන ලෙස එක් කර තිබෙන නිසා කුඩා නිවෙසක් වුණත් තරමක් විශාල වී පෙනෙනවා නිවෙසේ සාලය (Living Area) හා කෑම සාලය (Dining Area) එකම අවකාශයක සැලසුම් කර තිබෙනවා අඩු පිරිවැයකින් අඩු බිම් ප්‍රමාණයක් අරමුණු කරගෙන තනන මෙවැනි නිවාසවල විශේෂ උත්සව අවස්ථාවකදී අවශ්‍ය වන ඉඩ පහසුව සලකා එසේ සැලසුම් කර තිබෙනවා කෑම සාලයට (Dining Area) ඉතා ආසන්නයෙන් මුළුතැන්ගෙය (Pantry) සැලසුම් කර තිබෙනවා මෙය නිවැසියන්ගේ අවශ්‍යතා මත පහසුවෙන් නවීන පන්නයේ Counter Top සහිත මුළුතැන්ගෙයක් බවට පත්කරන්නටත් හැකියි මුළුතැන්ගෙයින් පිටතට විවර වන ‍ෙදාරෙන් පිටුපස ගෙවත්තට ඇතුළුවීම පහසු කරනවා.

මේ නිවෙස නිදන කාමර තුනක් සහිතවයි සැලසුම් කර තිබෙන්නේ. ඉතා කුඩා නිවෙසක් වුවත් ඉතා මැනැවින් කාමර ස්ථානගත කර ඇති නිසා කාමර දෙකකට පොදු අවකාශයට විවර නොවෙමින් නාන කාමරය (Bath Room) වෙත යෑමේ පහසුව සැලසෙනවා. එය මෙවැනි කුඩා නිවෙසක පහසුවෙන් ළඟා කරගත නොහැකි ජයක් නිවැසියන්ගේ අවශ්‍යතාව මත එක් කාමරයක් කාර්යාල කාරමයක් (Office Room) ලෙසත් භාවිත කිරීම සඳහා පිටතින් ‍දොරක් සැලසුම් කර තිබෙනවා තමන්ගේ රුචි අරුචිකම් අනුව එක් එක් පුද්ගලයන්ට අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කරගත හැකි මේ සුන්දර නිවෙස තනන්නට අවශ්‍ය වන්නේ පර් 9ක් පමණ ඉඩකඩක් නිවෙසේ වර්ග ප්‍රමාණය 1150ක් පමණ වෙනවා රු. මිලියන 3.0ක් පමණ වියදමකින් වැඩ අවසන් කළ හැකි මේ නිවෙස වඩාත් උචිත වන්නේ ග්‍රාමීය හෝ අර්ධ නාගරික පරිසරයකටයි අඩු වියදමකින් නිවෙසක් තනාගෙන පදිංචියට යෑමට බලා සිටින කෙනකුට වගේම නිවෙසක් තනා කුලියට දීමෙන් අමතර ආදායමක් බලාපොරොත්තු වෙන අයකුට වුවත් මේ සැලසුම ප්‍රයෝජනවත් වේවි ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී ධම්ම ගීතාංජන