කතාබහට ලක්වී ඇති ශ්‍රී ලංකා ගුවන්තොටුපොළ සහ ගුවන් සේවා සමාගමේ විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂක තනතුරට රාජපක්ෂ පවුලේ හිතවතුන් දෙදෙනෙක් පත්කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය ආයතන සඳහා පත්වීම් ලබාදෙන කමිටුවේ සමාජිකයෙකු වන ආචාර්ය නාලක ගොඩහේවා මහතා අදහස් පළ කර සිටිනවා ඒ අප ඔහුගෙන් කළ විමීසිමකට පිළිතුරු දෙමිනි එහිදී ඔහු සඳහන් කළේ තම කමිටුව විසින් මෙම දෙදෙනාගෙම අයදුම්පත් විමසා බැලූ බවයි අදාළ තනතුරු දෙකෙන් එකක් තිලක් වීරසිංහ මහතාට හිමිවී ඇති අතර ඔහු නාමල් රාජපක්ෂ විවාහ වූ ලිමිනි වීරසිංහගේ පියාය අනෙක් තනතුර හිමිව ඇත්තේ ඩියෙඩ්‍රි ද ලිවේරා මහත්මියට වන අතර ඇය අගමැති පුත් රෝහිත රාජපක්ෂ විවාහ වූ ටටියානා ජයරත්නගේ මවයි කෙසේ වෙතත් මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වූ නාලක ගොඩහේවා මහතා සඳහන් කළේ තිලක් වීරසිංහ මහතා පසුගිය රජය යටතේද සංචාරක ක්ෂේත්‍රයට උපදෙස් ලබාදීමේ කමිටුවේ සාමාජිකයෙකු බවයි එමෙන්ම අනෙක් අධ්‍යක්ෂ තනතුර හිමිව ඇති ඩියෙඩ්‍රි ද ලිවේරා සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ මෙන්ම ගුවන් තොටුපොළ පරිපාලනය පිළිබඳ අත්දැකීම් ඇති ගුවන් යානා සමාගමක ලංකාව භාර සිටි කළමණකාර අධ්‍යක්ෂවරයෙක් බවත් ඔහු සඳහන් කරයි

වැඩිදුරටත් කරුණු දැක්වූ නාලක ගොඩහේවා මහතා මේ කමිටුවට භාර දුන්න වගකීම තමයි යම් කිසි ආයතනයකට පත්කරන්න බලාපොරාත්තුවන් සිටින පුද්ගලයන් පිළිබඳ නාම යොජනා එව්වාමඒ අයදුම්පත්වල සුදුසුකම් බලා නිර්දේශ ලබාදීම.ඒ නිසා අපි කලේ යම් තනතුරකට නිර්දේශ යවන්න ඕන වුණහම අපට ලැබී ඇති යොජනා සලකා බලලා එක් තනතුරකට නම් තුනක් විතර අරිනවා ඒ අතරින් නමක් යොජනා කරගෙන පත්වීම කරන්නේ පත්වීම් බළධාරියා ඒ පත්වීම් බලධාරියා ජනාධිපතිවරයා හෝ අදාළ අමාත්‍යංශයේ අමාත්‍යවරයා විය හැකියි කතාබහට ලක්වන මේ පත්වීම් දෙකෙනුත් එකක් කමිටුව හරහා ගිය නිර්දේශයක් අනෙක නිර්දේශයක් නැතිව සෘජුවම කරපු පත්වීමක්ක මිටුව හරහා ගිය කෙනාගෙත් සෘජුවම ගිය කෙනෙකාගෙත් දෙදෙනාගෙම අයදුම්පත් අප විමසා බැලුවා ඒ අයගේ සුදුදුසකම් සොයා බැලීමේදී ඔවුන් නුසුදුසු බව පෙනී යන්නේ නෑ විශේෂයෙන් එක් පුද්ගලයෙක් පසුගිය රජයෙන් පවා සංචාරක ක්ෂේත්‍රයට උපදෙස් දීමේ කමිටුවට පත් කර හිටපු කෙනෙක් ඔහුගේ ඥාතිතත්වයක් තිබෙනවා කියා රජයේ කෙනෙකුට එය නුසුදුසුකමක් වන්නේ නැහැ ඊළඟට දෙවනි පුද්ගලයා ගැනත් අප අයදුම්පත් විමසා බැලුවා අමාත්‍යවරයා සෘජුවම කරපු පත්වීමක් උනාට ඇය සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ බොහෝ කාලයක් වැඩ කරපු ගුවන් යානා සමාගමක ලංකාව භාර හිටපු කළමණකාර අධ්‍යක්ෂවරයෙක් ඒ නිසා ඒ තැනැත්තාගෙත් සුදුසුකම් වල අඩුවක් පේන්න නැහැ යනුවෙන් සඳහන් කළේය