අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාවගේ ආහාර සුරක්‍ෂිතභාවය තහවුරු කිරීමේ අරමුණින් අඩු මිලට අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර සැපයීමේ ජාතික වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාවට නැංවීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතා තීරණය කර ඇත සමෘද්ධිලාභීන් සමෘද්ධි හිමිකම් නොලබන පුද්ගලයන් ස්ථීර රැකියාවක් නොමැති හා වැවිලි ක්‍ෂේත්‍රයේ කම්කරුවන් රැකියා නොමැති පවුල්වල ආබාධිත පුද්ගලයන් වැන්දඹු පවුල් ස්ථාවර ආදායමක් නොමැති වැඩිහිටියන් සහ බරපතළ රෝගාබාධයන්ගෙන් පෙළෙන්නන් සිටින පවුල් මෙම වැඩසටහනට සම්බන්ධ කරගනු ලැබේ මෙම වැඩසටහන යටතේ සෑම හිමිකම් ලාභියෙකුටම ආහාර මිලදී ගැනීමට විශේෂ ඉලෙක්ට්‍රොනික කාඩ්පතක් නිකුත් කරනු ලබන අතර සීනි,තේ, හාල්, පිටි, පරිප්පු, කඩල, ලූණු, මිරිස්, කරවල, අල, කිරිපිටි, ඇතුළු අත්‍යාවශ්‍ය පාරිභෝගික භාණ්ඩ සහන මිලකට ලබාදීම මෙම වැඩ පිළිවෙල යටතේ සිදු කෙරේ එමෙන්ම ලංකා සතොස සමූපාකාර වෙළඳ ජාලය, ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවලින් තෝරාගත් බලයලත් වෙළඳසැල් මගින් ආහාර පහසුවෙන් මිලදී ගැනීමට මෙම වැඩසටහන යටතේ අවස්ථාව සලසා ඇත.

එහිදී තෝරාගනු ලබන ග්‍රාමීය වෙළඳසැල් සඳහා සහන ක්‍රමයට ශීතකරණ ඇතුළු උපකරණ ලබාගැනීමට ද පහසුකම් ලබාදීමටද රජය තීරණය කර තිබේ ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශවල අඩු ආදායම්ලාභී නිවාස සංකීර්ණ, ග්‍රාමීය පළාත් හා වැවිලි ක්‍ෂේත්‍ර ආවරණයවන පරිදි අදාළ වෙළඳසැල් තෝරාගනු ලබන අතර එහිදී කාන්තා ව්‍යවසායකයන්ට ප්‍රමුඛතාවය හිමිවේ දේශීය නිෂ්පාදකයන්ට මූලිකත්වය ලබාදෙමින් ඇසුරුම්කළ ආහාර කුළු බඩු, මස්, මාළු, බිත්තර වැනි දෑ අතරමැදියන්ගෙන් තොරව ඍජුවම ව්‍යාපාරිකයන්ට ලබාදීම මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් පහසුකම් සළසා තිබේ මෙම වැඩ සටහනට සමගාමීව ග්‍රාමීය වතු සහ නාගරික ප්‍රදේශයන්හි ගෘහ ඒකක එක්ලක්‍ෂ පනස් දහසක් සඳහා පානීය ජලය ලබාදීමටත්, ග්‍රාමීය මාර්ග කිලෝමීටර් ලක්‍ෂක් සංවර්ධනය සංවර්ධනය කිරීමට නියමිතය එමෙන්ම ඉඩම් අමාත්‍යංශය, ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිසන් සභාව හා බිමිසවිය ආයතනය සමඟ සම්බන්ධීකරණය වෙමින් දිළිඳු හා අඩු ආදායම්ලාභීන් ලෙස හඳුනාගනු ලබන පුද්ගලයන්ට තිස් අවුරුදු බදු පදනම යටතේ ඉඩම් කැබලි ලක්‍ෂයක් බෙදා දීමටද ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතා තීරණය කර ඇත (නාලක සංජීව දහනායක)