මතකද ඒ කාලෙ අපේ ගම් වල හුඟක් පන්සල් වල ‘වවුල් ගෙය’ක් තිබුනා. අද ඒවා නැත්තටම නැතිව ගිහින්.එහෙම වුනේ ඇයි කියන එකයි, පන්සල් වලට වවුල් ගේ උපාංගයක් හැටියට එකතු වුනේ කොහොමද කියන එකයි වෙනමම කතා කළයුතු මාතෘකාවක්.ඒක වෙනම පෝස්ට් එකකට තියලා, අපේ සමාජයෙන් තුරන් වෙලා ගිහින් තියෙන වවුල් ගේ සංකල්පය, බටහිර රටවල [ Bat Houses] මේ තරම්ම ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන්නෙ ඇයි කියන එක සොයා බලන්න තරම් වටිනා කාරණාවක්.ජර්මනිය ඇතුළු බොහෝ රටවල හුඟාක් ගෙවල්වල වවුල් ගෙයක් තියෙනවාමයි….. හරියට ඉස්සර අපේ ගෙවල්වල ගේ කුරුල්ලන්ට කූඩුවක් හදලා තියනවා වගේ. අද ගේකුරුලු කූඩුවක් තියා ආසාවකට වී කුරුල්ලෙක්වත් දකින්න නැහැ. ඒවත් ඉතිං දීර්ඝකාලීන සැලසුම් වල ප්රතිඵල.වවුලා කියන්නෙ මිනිසුන්ට ප්රයෝජන අත්කර දෙන ආකාරයේ ඉතාමත් පරිසර හිතකාමී සත්ත්වයෙක්. ඒ නිසා තමයි ඌ බටහිර රටවල එන්න එන්නම මේ තරම් ජනප්‍රිය වෙමින් යන්නෙ.හුඟක් බටහිර රටවල සුවිශාල පාලම් නිර්මාණය කරන්නෙත් එහි යටිපැත්ත වවුල් තිප්පලවල් හැටියට සැකසෙන ආකාරයට.නමුත්.මට මතක හැටියට එක්තරා කාලයක අපේ රටේ වවුලා පරිසර සතුරෙක් හැටියට නම් කරනවා රජයේ අනුමැතියත් ඇතිව.ඒ අර පොල් කුරුමිණි වසංගතයත් එක්ක. ඒකෙ details නම් මට හරියටම මතක නැහැ. හැබැයි පන්සල් වලින් වවුල්ගේ තුරන් වෙලා යන්න ඒ සාධකෙත් බලපාන්න ඇති.කොහොමින් කොහොමින් හරි අපි ‘මදුරු කොයිල්’ වලින් තොරව නිදාගන්න බැරි ජාතියක් බවට පත්වෙනවා. නමුත් අපි පොඩිකාලෙ නම් ඩෙංගුත් ඇතුළු මේ තරම් මදුරු වසංගතයක් තිබුනෙ නැහැ. අද අපිට මේ තරම් ඩෙංගු මදුරුවා කරදර කරන්නෙත් ‘වවුලා නැති කලට මදුරුවා පණ්ඩිතයා’වෙලා නිසා.ඔබ දන්නවාද.එක වවුලකු එක රාත්‍රියකදී මදුරුවන් අටසියයක් නමසියයක් අතර සංඛ්‍යාවක් ගිල දමන බව.මේ වවුල්ලුන්ගෙන් සිදුවන එක සේවයක් විතරයි.එතකොට වවුල්බෙටි.ඉස්තරම්ම පොහොරක්.සමහර නොදියුණු රටවල විදේශ විනිමය උපයන ප්‍රධානම මාර්ගයක් ඒක.