නල්ලතන්නිය ශ්‍රී පාදය මාර්ගයේ ඉදිකටුපාන ආසන්නයේ වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් ඉඩම් වෙළෙඳසල් ඉදිකිරීම සඳහා මාස 5ක කාලයක් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 10ක මුදලකටද වැසිකිළි ඉදිකිරීම් සඳහා ඉඩම රුපියල් ලක්ෂ 7කටද වශයෙන් අධික මිල ගණන්වලට ලබාදීම නිසා ව්‍යාපාරිකයන් එම මුදල් උපයා ගැනීම සඳහා පාරිභෝගිකයන් ගසා කන බවත් පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය පෙන්වා දෙයි. මේ ආකාරයටම අඹගමුව ප්‍රාදේශීය සභාව විසින් රථවාහන ගාල් කිරීම සඳහා ඉඩම රුපියල් ලක්ෂ 20කට අධික මුදලකට ලබාදී තිබේ.

ශ්‍රී පාදය වන්දනා කිරීම සඳහා පැමිණෙන බැතිමතුන්ට පහසුකම් සැලසීම රජයේ යුතුකමක් වන නමුත් මෙසේ අධික මිල ගණන්වලට රජයේ ඉඩම් බදු දීම නිසා නල්ලතන්නියේ සිට ශ්‍රී පාදය දක්වා පාරිභෝගිකයන් ගසා කෑමේ ව්‍යාපාරයක් ක්‍රියාත්මක වීම හේතුවෙන් බැතිමතුන් දැඩි අසීරුවට පත්වන බවත් නවාතැන්, ආහාර පාන, වාහන නැවතුම්වලින් අධික මිල ගණන් අය කරන බවත් එහි සභාපති රංජිත් විතානගේ මහතා පවසයි. බෞද්ධයන් මෙන්ම සෙසු ආගම්වල ජනතාව ශ්‍රී පාදය වන්දනා කිරීමට පැමිණෙන බවත් ශ්‍රී පාදයට පැමිණෙන වන්දනාකරුවන් ගසා කන ව්‍යාපාරික ස්ථාන පිළිබඳව සොයා බලා බැතිමතුන්ට නිදහසේ ශ්‍රී පාදය වන්දනා කර ගැනීමට සුදුසු වාතාවරණයක් සැකසීමට ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ රජයේ අවධානය යොමු විය යුතු බවත් සභාපතිවරයා පෙන්වා දෙයි. උපතිස්ස පෙරේරා, අනුරාධා හේරත්