සුද්දාගෙන් පස්සේ ලංකාවේ කොළඹ නගරයේ එක කානුවක් අලුතෙන් හදලා නෑ කියලා කතාවක් තියෙනවා එත් දැන් එක ඉතිහාස කතාවක් විතරයි, වසර තුනකට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ ඇනහිට තිබුණු වේරැස් ගඟ වැසි ජල අපවහන හා පරිසරය වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ කොළඹ නගරාසන්න ප්‍රදේශවල ඇළ මාර්ග රැසක් නිසි ප්‍රමිතියට ඉදිකිරීමේ කටයුතු ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව මඟින් මේ දිනවල කඩිනමින් කරමින් පවතී. මේ යටතේ නුගේගොඩ, කට්ටිය හන්දියේ සිට බොල්ගොඩ ජලාශය දක්වා දිවෙන ඇළ මාර්ග ඉදිකෙරමින් පවතින අතර වසර තුනකට ආසන්න කාලයක් ප්‍රමාද වී පැවැති මෙම ඇළ මාර්ගය ඉදිකිරීමේ කටයුතු කඩිනම් කරන ලෙසට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සහ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාවට උපදෙස් දී තිබේ. 2013 වසරේදී වේරැස් ගඟ වැසි ජල අපවහන හා පරිසරය වැඩි දියුණු කිරීමේ වැඩසටහන ආරම්භ කෙරුණේ වර්තමාන ජනාධිපති, එවකට ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සංකල්පයක් අනුවය. නුගේගොඩ කට්ටිය හන්දියේ සිට දෙල්කඳ හරහා බොල්ගොඩ ජලාශය දක්වා මෙම ඇළ මාර්ග ඉදිකිරීමෙන් ප්‍රදේශ රැසක නිවාස ගංවතුර අවදානමකට ලක්නොවන ලෙස ප්‍රධාන ඇළ මාර්ග, ද්විතීයික ඇළ මාර්ග කිලෝ මීටර් 8ක් දුරට අලුතෙන් ඉදිකිරීම හා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ කටයුතු මෙම ව්‍යාපෘතිය මඟින් කෙරේ.

නුගේගොඩ ගම්සභා හන්දිය, දෙල්කඳ, රත්තනපිටිය, පැපිලියාන, බොරලැස්ගමුව ඇතුළු ප්‍රදේශ රැසක නිවාස රැසකට අධික වර්ෂාවක දී ඇතිවන ගංවතුර අවදානම මෙම ඇළ මාර්ග ඉදිකිරීම නිසා පහව යන බව ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාවේ සභාපති විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් එම්.ආර්.ඩබ්ලිව්. ද සොයිසා මහතා ප්‍රකාශ කරයි පසුගිය ආණ්ඩුව මඟින් කරන ලද ප්‍රමාදයන් හේතුවෙන් වසර 1 1/2කින් මෙම ව්‍යාපෘතිය අවසන් කිරීමේ සැලසුමක් තිබුණද දැඩි කාර්යක්ෂමතාව තුළින් මාස හයක කාලයක් තුළ මෙම කටයුතු නිම කිරීමට උපදෙස් දී තිබෙන බව ද ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාවේ සභාපති විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් එම්.ආර්.ඩබ්ලිව්.ද සොයිසා මහතා ප්‍රකාශ කරයි “ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේ සභාවේ සංස්ථාවේ සභාපති වශයෙන් මෙම සංස්ථාවට භාරව තියෙන ව්‍යාපෘති අතරින් වේරැස් ගඟ ව්‍යාපාරය සම්බන්ධව අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පෞද්ගලිකව මට කතා කළා කිහිපවතාවක්ම වේරැස් ගඟ ව්‍යාපෘතිය හැකි ඉක්මනට ඉටු කරන්න කියලා. ඒ සම්බන්ධව මම පළමුවැනි වතාවේ එතුමා කතා කළායින් පස්සේ මෙම ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධව ඒ අදාළ ආයතනික නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ජා කරලා අවුරුදු 1 1/2කදී (මාස 18කට) කිරීමට බලාපොරොත්තුව තිබුණත් ඒ ව්‍යාපෘතිය මම මාස හයකින් ඉටු කරන්න උපදෙස් දීලා තියෙනවා. ඒ අවශ්‍ය ඉන්ජිනේරුමය වෙනස්කම් කරලා ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන අරමුණ වන ඒ ගංවතුර ඇති වන ජලය නුගේගොඩ, බොරලැස්ගමුව හරහා පැපිලියාන පැත්තෙන් බොල්ගොඩ වැව දක්වා ගලා යෑමට සලස්වන ප්‍රධාන අරමුණ ඉටු කරන්නට මම උපදෙස් දුන්නා.

වේරැස් ගඟ ව්‍යාපෘතිය අපි මාස හයකින් ඉටු කරන්න. විශේෂයෙන්ම ඒ ජනාධිපතිතුමා විසින් ඒ කාලයේ පටන් ගත්ත ව්‍යාපාරයක් ඒක. අවුරුදු 4 1/2ක් 5ක් ගිහිල්ල තියෙන්නේ ඉබි ගමනින්. එක එක තැන්වල මම විශේෂයෙන්ම ක්ෂේත්‍ර චාරිකාවක් කරන කොට මට තේරුණා තියෙන ගැටලු විසඳන්න උත්සාහයක් අරන් නෑ. ගැටලු තියෙන තැන්වල ගැටලු එසේම නිරාකරණයකට ඉඩ තියලා තැනින් තැනින් මේ ව්‍යාපාරය දිගටම කරගෙන ගිහින් තියෙනවා. නමුත් අපට පුළුවන්කම තිබුණා. අපට ඒ ගැටලුව ඒ අවස්ථාවේදීම ක්ෂේත්‍රයේ ඒ අවශ්‍ය වෙනස්කම් කිරීමට උපදෙස් දෙන්න” යනුවෙන් ද ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාවේ සභාපති විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් එම්.ආර්.ඩබ්ලිව්. ද සොයිසා මහතා ප්‍රකාශ කරයි.