ක්‍රිකට් ඉත්තෑවා නැති කෙනක් නම් ඌ ලංකාවේ එකෙක්නම් වෙන්න බෑ මොකද ලංකාවේ අපි හැමෝම ක්‍රිකට් වලට එච්චරට ආදරෙයි ඉතින් ඔන්න ක්‍රිකට් වලට ආදරේ කරන හැමෝටම 20-20 තරඟයේ නව කාලසටහන අරගෙන ආවා තරඟ තුනකින් සමන්විත 20-20 තරඟාවලියක් සඳහා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අද අලුයම ඉන්දියාව බලා පිටත්වී ගියා එම තරඟ කාලසටහන මෙසේයි.

පළමු තරඟය ජනවාරි 05 ඉරිදා රාත්‍රී 7ට ග්වාතිහි Barsapara ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. දෙවන තරඟය ඉන්දුර් හි හොල්කාර් ක්‍රීඩාංගණයේදී ජනවාරි 07 දා රාත්‍රී 07ට පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කර තිබෙනවා. අවසන් 20-20 තරඟය ජනවාරි 10 වන සිකුරාදා ඉන්දියාවේ පුනෙ හි මහාරාශ්ට්‍ර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවැත්වීමට නියමිතයි