වසර කිහිපයක් නොකඩවා ‘ආසියාවේ’ සරාගි නළුවා ලෙස පිදුම් ලැබු රිතික් රෝෂන්ට පසුගිය කාලයේ එම කිරුළ අහිමි විය. එහෙත්, නැවතත් තමන්ට අහිමි වු ‘ආසියාවේ’ සරාගි මිනිසා කිරුළ නැවතත් දිනාගන්නට ඔහු සමත් විය. ඒ පසුගියදා ප්‍රකට පුවත්පත් කිහිපයක් කළ සමික්ෂණයකින් පසුවය. මේ වසරේ රිතික් ‘සුපර් 30’ හා ‘වෝර්’ නම් බොලිවුඩ් චිත්‍රපට දෙක තුළින් සිය රසික පිරිස් මුණ ගැසුණි. බොහෝ විට රිතික්ට නැවතත් මෙම කිරුළ හිමිවන්නට මෙම චිත්‍රපට දෙක යම් දායකත්වයක් සපයනු ලැබු බව මෙම සමික්ෂණය කළ පුවත්පත් සඳහන් කර තිබුණි.

hrithik roshan